Vacature

Vacature Voorzitter Harriet Tubman Huis (m/v)

 

Algemene omschrijving

Het Harriet Tubman Huis is een stichting die tijdelijke opvang biedt aan een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen, die door hun kwetsbaarheid of procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kan. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere voorzieningen. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat het huis een veilige basis is voor de vrouwen en kinderen, en helpen de vrouwen om zelfredzaamheid te zijn. 

De stichting bestaat al 20 jaar, heeft een gezonde financiële administratie, een AMBI-status, een groep vaste donateurs, een actief bestuur en een team enthousiaste vrijwilligers, geleid door twee zeer betrokken coördinatoren. De huidige voorzitter gaat er na 6 jaar mee stoppen, waardoor deze vacature open is per 1 september 2019. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het toezicht op de algehele gang van zaken, beleidsontwikkeling, het leiden van de vergaderingen en voor het onderhouden van de relaties met relevante externe organisaties. Als bestuurslid bepaalt u samen met de andere bestuursleden op hoofdlijnen de koers van de stichting Harriet Tubman Huis. 

  

Functie eisen

 • Boegbeeld willen zijn van de stichting HTH en dit actief uitdragen naar buiten
 • Visie op en affiniteit met vluchtelingenwerk
 • Bestuurlijke ervaring in een vrijwilligersorganisatie en/of stichting 
 • Analytisch vermogen en strategisch inzicht
 • Kunnen bijdragen aan het oplossen van beleidsvraagstukken
 • Goede netwerk-kwaliteiten, bij voorkeur al opgebouwd in het vluchtelingenwerk regio Amsterdam
 • Coachend leiderschap
 • Bereid zijn om zich (na een proeftijd van beide zijden) ten minste voor 3 jaar te willen binden aan de stichting. 

Tijdsbesteding en taken

Voor deze functie dient men minimaal 2 uur per week beschikbaar te zijn. 

De taken omvatten o.a.:

 • Maandelijkse bestuursvergadering voorbereiden & voorzitten
 • Jaarlijkse HTH beleidsdag plannen en voorzitten 
 • Aanspreekpunt intern (t.b.v. andere bestuursleden en coördinatoren)
 • Aanspreekpunt extern (zichtbaarheid HTH in bv. bijeenkomsten, gemeentelijke overleggen, stadsdeel-contacten,  belangrijkste donateurs, etc)
 • Beleidszaken behartigen en officiële stukken schrijve

Je kan met dit werk echt verschil maken in het leven van deze kwetsbare doelgroep. Soms wonen vrouwen wel 10 jaar in het opvanghuis, voordat ze een verblijfsvergunning krijgen. Wij zorgen dat ze zich tijdens hun verblijf veilig voelen, en faciliteren ze in hun weg naar zelfstandigheid en stimuleren hun zelfredzaamheid.

Interesse of meer weten? Reactie of vragen graag schriftelijk via bestuur@harriettubmanhuis.nl.

Meer info? Klik hier