Steun ons financieel

Het Harriet Tubman Huis ontvangt geen subsidies en is dus geheel afhankelijk van giften en donaties. Jaarlijks kost het opvanghuis (inclusief huur, beperkt leefgeld, verzekeringen, etc) ongeveer € 90.000,-. We hebben enkele grotere sponsoren die ons jaarlijks bijstaan, zoals Stichting De Rotonde, een aantal Diaconieën en Caritas-afdelingen van kerken. Het aandeel particuliere donaties loopt langzaam terug, maar gelukkig kunnen we rekenen op een aantal zeer trouwe donateurs die periodiek geld overmaakt. De rest van de inkomsten proberen we in de loop van het jaar bij elkaar te krijgen. Het is hierdoor ieder jaar weer spannend om te zien of we alle kosten voor de drie flats binnen halen. Gelukkig is het dankzij ons trouwe netwerk elk jaar nog gelukt.

Donaties kunnen worden gedaan met een specifiek doel, bijvoorbeeld voor pianoles, sportkleding, een opknapbeurt voor een kamer of het balkon, een zeilkamp of brei-spullen. Als er geen specifiek doel benoemd is bij de donatie, wordt het bedrag 100% ingezet voor de exploitatierekening, dus voor de kosten van het huis zelf. In het jaarverslag geven we inzicht in alle kosten en inkomsten. Wij zijn net zo blij met de kleinere giften van particuliere donateurs als met de grotere schenkingen van fondsen.

Wilt u graag doneren voor een specifiek doel? Hieronder staan een aantal doelen die u kunt benoemen bij uw donatie:

  • Naailes voor de vrouwen
  • Bijdrage aan een dagje weg voor het hele huis (vrouwen, kinderen en vrijwilligers)
  • Opknapbeurt balkons in het voorjaar
  • Zeilles op de Gaasperplas voor de oudste kinderen

Maak een donatie over aan NL10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Harriet Tubman Huis, Amsterdam

Hartelijk dank voor uw bijdrage!