Over ons

Het Harriet Tubman Huis is een stichting voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere voorzieningen.

Het doel van het huis is dat de vrouwen en kinderen zich in huis veilig voelen en hun verblijf hier benutten om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun toekomst en hun situatie in orde te krijgen. Wij gaan er van uit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en wij willen voorkomen dat zij van ons afhankelijk worden.

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn naar ons verwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen (ASKV), de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, STIL, het Wereldhuis en andere. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek extra kwetsbaar zijn.

Hoe werken we?

We beginnen bij elke nieuwe gast met een proefperiode van een maand. Als zich daarbij geen problemen voordoen kan ze zes maanden blijven. Tegen het einde van deze periode kijken we opnieuw met haar en de bemiddelende organisatie of het nodig of wenselijk is dat zij langer blijft en zo ja, voor hoe lang. De vrouwen wonen samen zelfstandig in de drie flats; er is geen inwonende gastvrouw. Wel is er vier dagen in de week overdag een vrijwilliger om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse problemen. Regelmatig is er een huisvergadering waarbij de huishoudelijke taken verdeeld worden en onderlinge problemen besproken kunnen worden.