Nieuws

Nieuwsbrief januari 2023

In het afgelopen jaar vonden ook in ons huis weer de nodige veranderingen plaats; onze penningmeester nam afscheid, maar werd gelukkig onmiddellijk opgevolgd door…

Nieuwsbrief april 2022

Al 23 jaar vangen wij kwetsbare vrouwen en kinderen op die, in afwachting van hun verblijfsvergunning, op rust kunnen komen in ons opvanghuis in…

Nieuwsbrief oktober 2021

Het Harriet Tubman Huis is voor velen een huis van hoop, ook al is dat niet altijd realistisch. In maart kreeg een van onze bewoonsters…

Nieuwsbrief mei 2021

Het Harriet Tubman Huis is een huis in beweging. Bewoonsters komen en gaan, want wij zijn een tijdelijke opvang. Dankzij de inzet van vrijwilligers…