ANBI

Het Harriet Tubman Huis is een ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw financiële giften fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. U kunt via de website van de belastingdienst controleren of een vereniging of stichting voldoet aan de  ANBI-criteria.

Stichting Harriet Tubman Huis 

Het RSIN/fiscaal nummer: 8084.35.565

Contactgegevens

Kantoor:
Huigenbos 15
1102KA Amsterdam
info@harriettubmanhuis.nl

Aanvullende informatie: