Lijst van donateurs

Fondsen die wij jaarlijks aanschrijven of die uit zichzelf een ruime gift doneren

  • Maria Stroot Fonds  (jaarlijks)
  • Stichting De Rotonde  (jaarlijks)
  • Haellafonds Projectaanvragen
  • Fundatie Van den Santheuvel,Sobbe  (jaarlijks)
  • Remontstrantse Broederschap Geloof en Samenleving
  • Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (jaarlijks)
  • Stichting Hulp bij Onderzoek 2016 (jaarlijks)

Ook van kerkelijke organisaties als Diaconiën en Caritas ontvangen wij regelmatig financiële steun.

Daarnaast worden wij vaak geholpen met huisraad, kleding en voedsel.