Organisatie

Het Harriet Tubman Huis is een project voor de tijdelijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere voorzieningen.

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn naar ons verwezen door organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen, de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning en meer. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken of de zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn. Van de verwijzende organisaties verwachten we dat zij blijven zorgen voor de juridische en sociale ondersteuning van hun cliënten en dat zij aanspreekbaar zijn wanneer er zich problemen voordoen.

Wij hopen dat de vrouwen en kinderen zich in huis veilig voelen en hun verblijf hier benutten om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun toekomst en hun situatie in orde te krijgen. Wij gaan er van uit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en wij willen voorkomen dat zij van ons afhankelijk worden. Intussen willen we met de hulpverleners attent blijven op mogelijk andere vormen van huisvesting.

We beginnen bij elke nieuwe gast met een proefperiode van een maand. Als zich daarbij geen problemen voordoen kan ze zes maanden blijven. Tegen het einde van deze periode kijken we opnieuw met haar en de bemiddelende organisatie of het nodig of wenselijk is dat zij langer blijft en zo ja, voor hoe lang.  De vrouwen wonen samen zelfstandig in de drie flats; er is geen inwonende gastvrouw. Wel is er twee dagen in de week overdag een coördinator om de vrouwen bij te staan bij allerlei dagelijkse problemen. Regelmatig is er een huisvergadering waarbij de huishoudelijke taken verdeeld worden en onderlinge problemen besproken kunnen worden.

Het Harriet Tubman Huis is genoemd naar Harriet Tubman, een zwarte vrouw uit de negentiende eeuw in de Verenigde Staten, die zichzelf bevrijdde uit de slavernij en daarna haar leven wijdde aan de bevrijding van anderen, waarbij zij grote persoonlijke risico’s nam.