home section 1

Kleinschalige vrouwenopvang voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen.
Meer info
Doelen opstellen voor het volgen van taalcursussen en workshops.
Meer info
Hier vind u alle informatie over het afgelopen jaar. Ons sociaal en financieel verslag.
Jaarverslag 2018
Het ondersteunen van vrouwen met hun asielprocedure
Meer info