home section 2

Een veilige plek bieden om op kracht te komen

Wij zijn een kleinschalige, persoonlijke vrouwenopvang gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Hier bieden wij al bijna 20 jaar onderdak aan kwetsbare vrouwen en kinderen, die meestal in de reguliere opvang niet terecht kunnen. Allemaal hebben ze al veel meegemaakt. En kunnen bij ons, in een huiselijke sfeer bijkomen.

Onze stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. De basiskosten van het huis worden door fondsen en particulieren donateurs vergoed. Hiervoor zijn wij hen heel erg dankbaar.  Via onze website proberen we een (anoniem) inkijkje te geven in het reilen en zeilen van het huis. Daarnaast zullen we nieuws, activiteiten en ontwikkelingen over wetgeving omtrent vluchtelingen melden.