Uitgelichte tekst

Het Harriet Tubman huis – Een veilige plek om op kracht te komen

Het Harriet Tubman Huis (HTH) is een kleinschalige, persoonlijke opvang die tijdelijk onderdak en begeleiding biedt aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen in Amsterdam Zuid-Oost. De bewoonsters verblijven bij het HTH in hun afwachting op een verblijfsvergunning, omdat ze vanwege ons inziens beter niet in een AZC kunnen blijven of daar geen recht op hebben in verband met het afwachten van een beroep.

Het Harriet Tubman Huis biedt de vrouwen een veilige thuissituatie, waar ze op krachten kunnen komen zodat ze klaar zijn voor wat de toekomst ze zal brengen. Wij geloven in het stimuleren van de zelfredzaamheid van de vrouwen en focussen op onderling empowerment. Onze stichting is volledig afhankelijk van giften en donaties. De basiskosten van het huis worden door fondsen en particulieren donateurs vergoed. Hiervoor zijn wij hen heel erg dankbaar.