Donateurs

Fondsen die wij jaarlijks aanschrijven of die uit zichzelf een ruime gift doneren

Maria Stroot Fonds  (jaarlijks)

Stichting De Rotonde  (jaarlijks)

Haellafonds  Projectaanvragen

Fundatie Van den Santheuvel,Sobbe  (jaarlijks)

Remontstrantse Broederschap Geloof en Samenleving

Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (jaarlijks)

Stichting Hulp bij Onderzoek 2016 (jaarlijks)

 

Ook van kerkelijke organisaties als Diaconiën en Caritas en particulieren ontvangen wij regelmatig financiële steun.

Daarnaast worden wij vaak geholpen met huisraad, kleding en voedsel.

Wij, bestuur, vrijwilligers en gasten, zijn alle donateurs heel dankbaar voor de betrokkenheid die zij tonen met hun financiële en materiële bijdragen. Omdat wij niet van iedere gever haar of zijn adres hebben, kunnen wij niet iedereen persoonlijk bedanken. Dat doen wij dus langs deze weg.