ANBI

Het Harriet Tubman Huis is een ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw financiële giften fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. U kunt via de website van de belastingdienst controleren of een vereniging of stichting voldoet aan de  ANBI-criteria.

Publicatie eigen internetsite ANBI’s

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren: