Donaties & subsidies

Wij ontvangen geen overheidssubsidies en zijn dus voor ons benodigde budget van ongeveer 55.000.– geheel afhankelijk van uw giften en donaties. 

Wij hebben enkele grotere sponsoren die ons jaarlijks bijstaan.  Zij financierden gemiddeld ongeveer 15.000.– euro van het geld dat wij nodig hadden. In 2016 was dat iets hoger. De particuliere donaties lopen langzaam ieder jaar terug. De rest van de inkomsten moesten wij in de loop van ieder jaar bij elkaar zien te krijgen. Tegenwoordig hebben wij er enkele grote sponsors bij gekregen. Dat is geweldig. Ook een aantal Diaconiën en Caritas afdelingen van kerken blijven trouwe gevers. Toch is het ieder jaar weer spannend om te zien of wij de drie flats  met hun gasten draaiend kunnen houden.

Gasten die een inkomen hebben betalen een bijdrage in de kosten. De meesten van onze gasten hebben echter geen inkomen en hebben onze steun nodig, ook financieel.

Soms zijn er speciale bijdragen die gekoppeld zijn aan een bijzondere aanvraag. Zo hebben wij bijvoorbeeld van het Nationaal Fonds Kinderhulp € 80,–  ontvangen om de kosten van pianoles te betalen voor een van de jongens die hier tijdelijk woont.

Ieder jaar laten wij in ons jaarverslag en met name in de jaarrekening zien waar ons geld vandaan komt en waar het aan besteed wordt. Ook noemen wij dan de grote sponsoren. Wij zijn echter net zo blij met de kleinere giften van particuliere donateurs en de schenkingen van kerkelijke organisaties.