Nieuwsbrief februari 2021

“In ons huis is het een komen en gaan. Als een bewoonster bij ons vertrekt, vaak met een verblijfsvergunning waarmee zij eindelijk recht heeft op werk en een eigen woning, dan dienen zich meteen nieuwe gegadigden aan. Ons huis heeft een wachtlijst. Er is een grote behoefte aan een veilige plek waar ongedocumenteerde vrouwen met kinderen tijdelijk kunnen worden opgevangen.” – Ingrid Kluvers, voorzitter bestuur

Hoe gaat het met de vrouwen en kinderen van het Harriet Tubman Huis in tijden van corona? Lees het in de nieuwsbrief.