Nieuwsbrief april 2022

Al 23 jaar vangen wij kwetsbare vrouwen en kinderen op die, in afwachting van hun verblijfsvergunning, op rust kunnen komen in ons opvanghuis in Amsterdam Zuid-Oost. Met deze nieuwsbrief vertellen we graag eens per kwartaal hoe het gaat met het huis en haar bewoners.