Nieuwsbrief januari 2023

In het afgelopen jaar vonden ook in ons huis weer de nodige veranderingen plaats; onze penningmeester nam afscheid, maar werd gelukkig onmiddellijk opgevolgd door een nieuwe financiële man, die we graag in aan u voorstellen. Praktisch moesten we een aantal verbeteringen in het huis uitvoeren en dat is met vereende kracht goed gelukt. En ook zijn er bewoonsters vertrokken en mochten we nieuwe bewoonsters verwelkomen. U leest er alles over in deze nieuwsbrief.